Новости

👉🏻Академия стремится поддерживать своих исследователей в сохранений и распространении результатов своих исследований и в максимизации их потенциала для социальной, экономической, культурной, экологической или иной выгоды.

View this post on Instagram

👋🏻Қайырлы күн достар! Ал бізде "Академия стратеясы 2020-2023" кезекті саны 4 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСТАМАҒА арналады⬇️ ⠀ 👉🏻Академия өз зерттеушілерін өз зерттеулерінің нәтижелерін сақтау мен таратуда және әлеуметтік, экономикалық, мәдени, экологиялық немесе басқа да пайда үшін олардың әлеуетін барынша арттыруға қолдау көрсетуге тырысады. ⠀ 🧑🏻‍🏫Барлық институттар мен мектептердің басшылары, Академияның профессорлық-оқытушылық құрамы мен зерттеу орталықтарының сарапшылары зерттеу мәдениеті мен ғылыми этиканың даму құндылықтарын ұстанады. ⠀ ⬇️Академияның зерттеу қызметі мынадай қағидаттарға негізделеді: 🔹Нәтижеге бағдарланған зерттеулер мен сараптамалық-талдау жұмыстарына басымдық бере отырып, оларды дамыту 🔹Өзекті қолданбалы зерттеулер жүргізуде, мемлекеттік билік органдарының, халықаралық ұйымдардың тапсырыстары бойынша жобаларды орындауда жобалық зерттеу топтарын дамыту 🔹Магистранттарды, докторанттарды ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді тарту 🔹Профессор-оқытушылар құрамы мен зерттеушілердің жарияланымдық және сараптамалық белсенділігін жандандыру. ⠀ ⬇️Академияда зерттеу қызметін жандандыру үшін келесі міндеттерді шешу көзделеді: 🔸Ғылыми және сараптамалық-талдау қызметін дамыту 🔸Қолданбалы нәтижеге бағдарланған зерттеулерді қамтамасыз ету және ынталандыру инфрақұрылымын дамыту. ⠀ Ғылыми қызметті дамытудың негізгі бағыты-Академия докторанттары мен магистранттарын аналитикалық өнімдю жасауға тарту арқылы жаңа перспективалық ғылыми бағыттарды анықтау және қолдау, сондай-ақ Академия филиалдарының сараптамалық-талдамалық және ғылыми әлеуетін дамыту. ⠀ 🌐Академияның отандық және шетелдік көздерден гранттық қаржыландыру шеңберінде ұсыныстар дайындауға және зерттеулер жүргізуге қатысуы айтарлықтай жандандырылады. ⠀ 📊Академияның білімі мен зерттеулерін басқарудың бірыңғай жүйесі мемлекеттік басқару, Халықаралық қатынастар, әлеуметтік-экономикалық даму саласындағы мәселелердің кең ауқымы бойынша талдау деректерін жинақтау үшін жағдай жасайды.

A post shared by @ atyrau.apa.kz on