Новости

👉🏻В Академии согласно поручению Администрации Президента, в 2017 году создан Центр развития проектного менеджмента в государственном управлении, целью которого является повышение эффективности деятельности госорганов и профессионализации государственного аппарата путём внедрения и развития проектного менеджмента.

View this post on Instagram

👋🏻Құрметті оқырмандар! Сіздерді Мемлекеттік басқару Академиясының 2020-2023 жылға арналған стратегиясымен таныстыруды әрі қарай жалғастырамыз! Бүгінгі кезекте 5 Стратегиялық бастама⬇️ ⠀ 👉🏻Академияда Президент Әкімшілігінің тапсырмасына сәйкес, 2017 жылы мемлекеттік басқарудағы жобалық менеджментті дамыту орталығы құрылды, оның мақсаты — жобалық менеджментті енгізу және дамыту арқылы мемлекеттік аппаратты кәсібилендіру. ⠀ 🔍Академия қызметінің негізгі басым бағыты — мемлекеттік басқару саласында жобалық жобалық менеджмент пен үдерістік тәсілді қолданудың үздік тәжірибелерін біріктіру және қолдану болып табылады. ⠀ 📌АКАДЕМИЯ: 1️⃣Мемлекеттік басқаруда жобалық және үдерістік менеджментті енгізу және дамыту бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлейді; 2️⃣Жобалық менеджмент және үдерістік тәсіл мәселелері бойынша мемлекеттік билік органдарына қолдау көрсетеді. ⠀ Академия мен мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне қызметкерлердің құзыреттілігін бағалаудың үздік тәжірибелерін енгізбей, қол жеткізу мүмкін емес. Осы бағытта Академия бақылаушы-сарапшылар тобының, қатысушылардың мінез-құлқын бағалауы негізінде қызметкерлердің / кандидаттардың әлеуетті табыстылығын тексерудің кешенді әдісі арқылы қызметкердің кәсіби қызметтегі әлеуетті табыстылығына бағалау жүргізеді. ⠀ ✔️Ол үшін Академияда 2019 жылдың тамыз айында Құзыреттерді бағалау орталығы құрылды. Тексеру жүргізудің осы форматы Академия қызметіндегі жаңа бағыт және "Президенттік Жастар кадрлық резерві" жобасы аясында қолданылып, сәтті сынақтан өтті. ⠀ 📌Академия үшін жаңа тегеурінді талаптар: 1️⃣Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың, оның ішінде Академияның қызметкерлеріне психометриялық тестілер арқылы бағалау жүргізу; 2️⃣Кәсіби даму институтымен бірлесіп пилоттық жоба шеңберінде мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың қызметкерлерінің құзыреттілігіне бағалау жүргізу, осы әдісті мемлекеттік қызметшілерді іріктеу және жұмысқа қабылдау рәсіміне енгізу.

A post shared by @ atyrau.apa.kz on