БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ СЕМИНАРЛАРЫ

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 31 қаңтар-04 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Мемлекеттік басқарудың адамдарға бағдарлану моделін қалыптастыру;
 • Мемлекеттік қызметтің инновациялық моделі;
 • Инновацияны ынталандырудың ойлау тәсілі, әдістері мен құралдары;
 • Идеяларды қалыптастыру әдістері: тәжірибелік құралдар;
 • Критерийлерді әзірлеу және идеяларды бағалау. Customer journey map: пайдаланушының ағымдағы және болашақ жолын визуализациялау. Прототиптеу;
 • Фреймворк CPS – CREATIVE PROBLEM SOLVING. Басым идеяларды іріктеу критерийлері;
 • Сервистік дизайн оңтайлы пайдаланушы тәжірибесін құрудың адамдарға бағдарланған тәсілі ретінде;
 • Ойлау дизайнын тәжірибелік қолдану: эмпатия;
 • «Адамның» қалыптасуы. Point of view (pov) - қалай шешіліп жатқанын дұрыс түсіну қабілеті;
 • Инновацияны пилоттық іске қосқаннан кейін кері байланыс жинау;
 • Тәжірибелік кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2022 жылғы 07-11 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ:  5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Келіссөз түсінігі. Келіссөздер жүргізудің басымдықтары мен стратегиялары;
 • Конфликт: ұғымы, түрлері және кезеңдері;
 • Келіссөздер жүргізу үдерісінің психологиялық аспектілері. Келіссөздер жүргізу кезеңдері;
 • Екіжақты келіссөздер. Келіссөздер жүргізудің негізгі әдістері. Мемлекеттік қызметшілердің;
 • халықпен тиімді өзара іс-қимылының тәжірибелік құралдары;
 • Дағдарыс мәселелерін шешудегі әлеуметтік желілердің рөлі;
 • Медиация - қақтығыстарды зорлық-зомбылықсыз шешудің құралы ретінде. Даулар мен жанжалдарды шешудің балама тәсілдері. Екіжақты келіссөз үдерістеріндегі медиатордың рөлі;
 • Тәжірибелік қызметте келіссөздер жүргізу және шиеленістерді шешу бойынша ұсынымдар әзірлеу.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 14-18 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • ҚР Президенті Қ-Ж. К. Токаевтың Парламент Мәжілісінің отырысында сөйлеген сөзіне шолу (11.01.2022);
 • Мемлекеттік сектордағы Cost-Benefit Analysis-ке (шығындар-пайдалар талдауы) кіріспе. Мемлекеттік саясатты талдау әдісі;
 • Мемлекеттік шығындар жобасын сапалы талдау;
 • Мемлекеттік шығыстар жобасын сандық талдау;
 • Шығындар мен пайдаларды талдаудың жалпы принциптері;
 • Инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістері;
 • Мемлекеттік шығыстар жобасын іске асыру үшін жалпы өлшем;
 • Цифрлық дағдылар;
 • Деректермен жұмыс;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 21-25 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 акад. сағат

CЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету;
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау;
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын басқару;
 • Қызмет тұтынушылардың қанағаттану деңгейін анықтау;
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жетілдіру;
 • Мемлекеттік қызмет көрсетудегі проактивті тәсіл;
 • Мемлекеттік қызметтер көрсетуде адамдарға бағдарлану;
 • Тәжірибелік кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 28 ақпан – 04 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Цифрландыру саласындағы ҚР заңнамасы;
 • «Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс» ұлттық жобасын іске асыру шеңберіндегі цифрлық трансформация;
 • Data Driven Government тұжырымдамасын енгізу;
 • Үлкен деректермен және бұлтты технологиялармен жұмыс жасау;
 • Ақпараттық және киберқауіпсіздік;
 • Цифрлық трансформация және цифрландыру жобалары шеңберінде тиімді жұмыс жасауға арналған тәжірибелік құралдар;
 • Self-service мемлекеттік органның талдауы. Мемлекеттік органдардағы ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалау;
 • Цифрлық дағдылар - мемлекеттік органның цифрлық трансформациясының факторы ретінде;
 • Тәжірибелік кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ 2022 жылғы 28 наурыз - 01 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Деректерді талдаудың негізгі қадамдары мен принциптері;
 • Ақпаратпен жұмыс істеу тәртібі. Сипаттамасы және алдын-ала деректерді талдау;
 • Деректерді визуализациялау және өңдеу тәсілдері мен құралдары;
 • Бастапқы деректерді визуализациялау;
 • Графиктер мен диаграммаларды талдау;
 • Визуализация құралымен (Power BI, State,SPSS және т. б.) танысу және тәжірибе жасау BI шешімдері арқылы қарапайым басқару модельдерін құру  халықаралық спутниктік технологияларды пайдалануға шолу статистикалық практика: статистика салалары, әдіснамалық материалдар, Жарияланымдар мысалдары, ақпарат алмасу жүйесі,  нормативтік-құқықтық база деректерді өңдеу процесінде және т. б.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2022 жылғы 11-15 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ:  5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жергілікті этносаралық шиеленістер, медиация пәні, рөлі және қағидаттары;
 • Этносаралық шиеленістердің алдын алу мен реттеудің практикалық технологиялары;
 • Этносаралық шиеленістер саласында шиеленісалды және шиеленіс жағдайы туындағанда әрекет ету алгоритмі;
 • Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарының шиеленісті реттеу бойынша құқық қорғау органдарымен және азаматтық қауымдастықпен бірлескен жұмысының нысандары мен әдістері;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2022 жылғы 25-29 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ:  5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының негізгі аспектілері мен қағидаттары;
 • «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» — мемлекет пен қоғам арасындағы үздіксіз диалог;
 • Тиімді коммуникациялар және тұлға типологиясы;
 • Коммуникацияларды басқару. Көпшілік алдында сөз сөйлеудің үш алыбы: дағдыдан шеберлікке дейін. Сөйлеу техникасының параметрлері;
 • Коммуникация кедергілері және оларды еңсеру әдістері;
 • Дағдарыс кезінде New Media және Social Media-мен жұмыс істеу: мәні, қағидаттары, практикалық ұсыныстар;
 • Қоғамдық пікірді қалыптастыру: азаматтық қоғаммен жұмыс істеудің заманауи тәсілдері;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2022 жылғы 16-20 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ:  5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жергілікті этносаралық шиеленістер, медиация пәні, рөлі және қағидаттары;
 • Операциялық және стратегиялық HR менеджментінің айырмашылығы;
 • Стратегиялық HR жоспарлау. Стратегиялық дамудың 3 деңгейі адами ресурстар;
 • Корпоративтік мәдениет және өзгерістерді басқару;
 • Қызметтің нәтижелілігін басқару "сыйақыны" басқару қызметкерлерді оқыту және дамыту саласындағы заманауи трендтер;
 • Түйінді тұжырымдамалар мен тәсілдер;
 • Оқыту және дамыту стратегиясын әзірлеу, диагностика оқытуға қажеттілікті. Оқу процесін жобалау, жоспарлау және ұйымдастыру;
 • Таланттарды басқару;
 • Персоналды басқарудың интеграцияланған ақпараттық жүйесі;
 • «E-kyzmet»;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2022 жылғы 30 мамыр – 03 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ:  5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Өңірлік трансформациялаудың саясатты талдаудың әдістері мен құралдары;
 • Қалалар мен аймақтар экономикасын дамытудың ерекшеліктері;
 • Мемлекеттің аумақтық дамуды жоспарлау бойынша өңірлік саясатын дамыту;
 • Өңірлік саясатты қалыптастыру;
 • Еліміздің аумақтық дамуындағы жаңа тәсілдер;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2022 жылғы 13-17 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ:  5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жаңа латын әліпбиі;
 • Орфографиялық ережелер, ресми стильдің орфографиялық нормалары;
 • Латын тілінде жазылған ресми мәтіндерді оқу;
 • Қызметтік жазбаларды, оның ішінде латын қарпінде жазу;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 22-26 тамыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Мемлекеттік қызметшінің кәсіби этикасы мен іскерлік имиджі саласындағы білімді, білік пен дағдыларды белсенді меңгеру сөйлеу стилі және имиджі;
 • Көпшілік алдында сөз сөйлеу талаптары нақты тәжірибелер негізінде құрастырылған практикалық сабақтар бойынша тренингтер;
 • Шетелдік және отандық практикалар негізіндежеке тиімділік деңгейін арттыру;
 • Мемлекеттік қызметші этикасы мен имиджінің проблемалары мен перспективалары ;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2022 жылғы 05-09 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ:  5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Тәуекелдерді басқару: негізгі ұғымдарға шолу. Жобалық тәуекелдер;
 • Тәуекелдерді анықтау және жіктеу;
 • Тәуекелдерді бағалау;
 • Тәуекелдерді басқару стратегиялары;
 • Тәуекелдерді басқару жоспары;
 • Ұйымдағы тәуекел менеджментінің жүйесі;
 • Тәуекел менеджеріне арналған ұсыныстар;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2022 жылғы 19-23 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ:  5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Кеңістіктік экономика;
 • Өңірлік саясатты талдаудың әдістері мен құралдары;
 • Аймақтар экономикасын дамытудың ерекшеліктері;
 • Аумақтық дамуды жоспарлау бойынша өңірлік саясатын дамыту;
 • Жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық меншігін басқарудың негізгі мәселелері,Өңірлік саясатты қалыптастыру;
 • Еліміздің аумақтық дамуындағы жаңа тәсілдер.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2022 жылғы 03-07 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ:  5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жобалық басқару;
 • Халықаралық тәжірибе;
 • Жобаларды басқару стандарттары;
 • Жоба. Бағдарлама. Портфель;
 • Ұйымның стратегиясы;
 • Операциялық қызмет;
 • Ұйымдастыру құрылымы;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 17-21 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты;
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша заңнамалық новеллалар;
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің құқықтық негізі;
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар;
 • Ұйымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру;
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер o Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау;
 • Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін ақпарат көздері;
 • Мүдделер шиеленісі;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 07-11 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Басшылық қызметте басшы әйелдер тап болатын сын-тегеуріндер мен қиындықтар;
 • Мансаптың тік моделін құру процесінде әйелдердің көшбасшылық қасиеттерінің қалыптасу және көріну ерекшеліктері;
 • Басшылықтағы әйелдер: жұмыс пен жеке өмір арасындағы тепе-теңдікті сақтау;
 • Мемлекеттік қызметтегі басшы әйелдердің көшбасшылық құзіреттіліктерін дамыту құралдары мен технологиялары;
 • Команда мен ұйымдағы ықпал ету стратегиялары;
 • Мансаптық және кәсіби даму жолында ішкі кедергілерді еңсеру;
 • Табыстылық қағидаларымен жұмыс істеу;
 • Практикалық кейстерді талдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 21-25 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 акад. сағат

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Мемлекеттік секторға жобалық менеджментті енгізу;
 • Халықаралық тәжірибе. Жобаларды басқару стандарттары;
 • Өңірлік саясат: күшті өңір құралдары;
 • Жобаларды басқару деңгейлері: жоба, бағдарлама, портфель;
 • Жобаларды басқару және олардың өзара байланысы түсініктеріне шолу;
 • Адамдар және процестер. Жобалық менеджердің құзіреттері;
 • Жобаның шектеулері;
 • Мемлекеттік саясатты цифровизация арқылы жүзеге асыру;
 • Мемлекеттік басқарудағы жаңа заманауи трендтер.

 

ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

Аязбаева Назерке Ғалымжанқызы

Академияның Атырау облысы бойынша филиалы

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ілгерілету кабинетінің меңгерушісі

Тел.: 8 (7122) 51 94 92

 e-mail: n.ayazbayeva@apa.kz

ТІРКЕЛУ